مجموعه اختصاصی بهترین آثار آرمیک ۵۰ آهنگ منتخب از بهترین آهنگ‌ های آرمیک گیتاریست ایرانی و مشهور سبک فلامنکو جدیدترین مجموعه جمع‌آوری شده از بهترین‌های آرمیک شامل نسخه‌های بازنواری...
مجموعه اختصاصی بهترین‌های اوتمار لیبرت ۳۰ آهنگ برگزیده از بهترین‌های اوتمار لیبرت گیتاریست برجسته آلمانی سبک نیو فلامنکو شامل معروف‌ترین آهنگ‌های اوتمار لیبرت شب‌های بارسلونا، تسلیم عشق و شب...